Høyde

Høyden til enheten som brukes til å angi beholdningen for produktet.

Verdien foreslås på ordrelinjen, om den ikke blir overstyrt av tilsvarende felt fra tabellene Enhet eller Strekkode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn HgtU Navnet på databasefeltet.
Nummer 5903  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.