Bruttovekt

Summen av verdier i feltene Nettovekt og Tara.

Priser og rabatter kan ikke bare angis på basis av det vanlige antallsfeltet, men også dette feltet.

Verdien foreslås på ordrelinjen, om den ikke blir overstyrt av tilsvarende felt fra tabellene Enhet eller Strekkode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5900  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.