Innbyttemengde

Hvor mye av råmaterialet som kreves per enhet av det ferdige produktet.

For eksempel mengden gram av gull per enhet av en ring.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn ExQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 4568  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.