Stand. enhet

Enheten som foreslås når produktet angis på en ordrelinje.

Enhet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 16.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Enhet i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Enhet Heltall
SQL-navn StSaleUn Navnet på databasefeltet.
Nummer 2584  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Enhet Unit
  • Stand. enhet
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.