Tollstat.nr

Et informasjonsfelt som kan brukes på fraktbrev.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 12 Tekst (12)
SQL-navn CusStNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2599  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.