E-postadresse

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene E-postadresse Tekst (60)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MailAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 11373  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.