Oppdatert dokumentflyt - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Oppdatert dokumentflyt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.