$Skrivernavn

UNC-navnet på skriveren.

Feltet fylles normalt ut av behandlingsvalget Skrivervalg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene $Skrivernavn Tekst (64)
SQL-navn DmDevNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6977  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.