$Papirbredde

Bredden på papiret i stående modus, i tideler av en millimeter.

Verdien brukes bare hvis det kreves i feltet $Papirstørrelse.

Feltet fylles normalt ut av behandlingsvalget Skrivervalg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DmPWid Navnet på databasefeltet.
Nummer 6984  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.