$Std. kilde

Standard papirskuff som papiret mates fra.

Feltet fylles normalt ut av behandlingsvalget Skrivervalg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DmDefSrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 6987  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.