Navn

Navnet på skrivergruppen.

F.eks. formularskrivere.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 7032  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.