Ref.status

Statusen for prisrefusjonsposten.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Anmodet
Settes ved godkjenning av utskrevne refusjonsanmodninger.
2 - Bekreftet
Settes ved kjøring av behandlingsvalget Prisrefusjon bekreftet.
3 - Avslått
Settes ved kjøring av behandlingsvalget Prisrefusjon avslått.
4 - Kredit mottatt
Settes ved kjøring av behandlingsvalget Kredit mottatt.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ref.status Heltall
SQL-navn RepSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6444  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.