Refusjonsnr

Ved godkjenning av utskrevne refusjonsanmodninger, blir det lagt til et unikt dokumentnummer i dette feltet.

Dokumentnummeret hentes fra feltet Neste bilagsnr i tabellen Bilagsserie. Hvilken bilagsserie som skal benyttes spesifiseres i feltet Refusjonsserie i tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RepNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6455  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.