Prisreduksjon (innenl.)

Differansen mellom feltene Tidl. pris etter rab. (innenl.) og Ny pris etter rab. (innenl.).

Feltet oppdateres når verdien feltene Tidl. pris etter rab. (innenl.) og Ny pris etter rab. (innenl.) endres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6792  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.