Prisrefusjonsbehandl.

Innstillinger som definerer virkemåten til prisrefusjonsposten.

Verdiene foreslås ut i fra verdiene i feltet Prisrefusjonsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Oppdater utsalgspriser
Salgsordrer
Oppdater innkjøpspriser
Innkjøpsordrer
Oppdater varepartier og produser produkttransaksjoner
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prisrefusjonsbehandl. Heltall
SQL-navn PrRepP Navnet på databasefeltet.
Nummer 6805  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.