Tidligere pris

Forrige verdi av pris i aktuell valuta.

Når dette feltet endres vil feltet Beløp bli rekalkulert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn PrePrice Navnet på databasefeltet.
Nummer 6439  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.