Tidligere pris (innenl.)

Forrige verdi av pris i standard valuta.

Når dette feltet endres vil feltet Beløp (innenl.) bli rekalkulert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn PreDPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 6790  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.