Tidl. pris etter rab.

Forrige verdi av pris etter rabatt i aktuell valuta.

Feltet beregnes ut i fra feltene Tidligere pris, Tidligere rabatt % og Tidl. rab.beløp.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6794  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.