Tidl. pris etter rab. (innenl.)

Forrige verdi av pris etter rabatt i standard valuta.

Feltet beregnes ut i fra feltene Tidligere pris (innenl.), Tidligere rabatt % og Tidl. rab.beløp (innenl.).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6795  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.