Ny pris etter rab. (innenl.)

Ny pris etter rabatt for produktet i standard valuta.

Feltet beregnes ut i fra feltene Ny pris (innenl.), Ny rab. % og Nytt. rab.beløp (innenl.).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6797  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.