Nytt. rab.beløp (innenl.)

Nytt rabattbeløp for produktet i standard valuta.

Når dette feltet endres vil feltet Beløp (innenl.) bli rekalkulert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn NewDcDAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6803  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.