Valutakurs

Valutakurs brukt for prisrefusjonen.

Verdien hentes fra tabellen Valuta. Feltet benyttes til å beregne verdier i standard valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
SQL-navn ExRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6789  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.