Beløp

Prisreduksjonen etter rabatt i aktuell valuta.

Feltet beregnes ut i fra feltene Nytt. rab.beløp, Ny pris, Ny rab. %, Tidl. rab.beløp, Tidligere pris, Tidligere rabatt %, Urealisert lagerøkn. og Realisert beholdning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Am Navnet på databasefeltet.
Nummer 6443  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.