Beløp (innenl.)

Prisreduksjonen etter rabatt i standard valuta.

Feltet beregnes ut i fra feltene Nytt. rab.beløp (innenl.), Ny pris (innenl.), Ny rab. %, Tidl. rab.beløp (innenl.), Tidligere pris (innenl.), Tidligere rabatt %, Urealisert lagerøkn. og Realisert beholdning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6793  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.