Lagernr

Priser og rabatter kan begrenses til bestemte lagre ved å fylle ut feltet Lagernr på raden i Pris- og rabattmatrise.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
SQL-navn StcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2637  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lager Warehouse
  • Lagernr
 
Lagersaldo StockBalance
  • Produktnr
  • Lagernr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareparti Shipment
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.