Til uke

Feltet Til uke blir automatisk beregnet og utfylt når en verdi angis i feltet Til dato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Uke Tekst (0)
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5634  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.