Til dato

Alle priser og rabatter i pris- og rabattmatrisen kan avgrenses til et bestemt tidsrom. Feltene Fra dato og Til dato benyttes til dette.

Hvis du ikke oppgir fra- og/eller til-dato, gjelder raden for ubegrenset tid framover inntil den blir endret eller slettet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2646  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.