Avg.kode

Avgiftskoden for pris- og rabattoppsettet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn VatNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6136  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode TaxCode
  • Avg.kode
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.