Strukturproduktnr

Du kan avgrense priser og rabatter til bare å gjelde bestemte strukturer, ved å registrere produktnummeret til strukturhodet i dette feltet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn StrProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 2644  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt StructureProduct
  • Strukturproduktnr
 
Søkeprodukt StructureSearchProduct
  • Strukturproduktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.