Splitt ord.linje

Feltet bestemmer hvordan de 7 utsalgsprisfeltene og de 6 antallsfeltene skal bli behandlet.

Hvis du velger Splitt ord.linje på en rad i matrisen blir følgende priser benyttet:

Ordrelinjene kan bli splittet opp til 7 ganger ved inntasting av antall.

Merk: Hvis du benytter Minstebeløp eller Maks.beløp blir ikke ordrelinjene splittet.
Merk: Denne avkryssingen fungerer ikke sammen med ekspansjon av strukturvarer.

Hvis du ikke har markerte feltet Splitt ord.linje blir en av prisene for hele antallet benyttet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Split Navnet på databasefeltet.
Nummer 6459  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.