Partinr

Feltet Partinr refererer i kombinasjon med Produktnr og Lagernr til tabellen Vareparti.

Partinummer må angis på ordrelinjen for at prisen skal hentes fra pris- og rabattmatrisen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Partinr Heltall
SQL-navn ShpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5719  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vareparti Shipment
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.