Uts.pris gr.lag

Utslagsprisen kan bli beregnet som et påslag på innkjøpspris, kostpris eller veiledende pris basert på verdien i feltet Uts.pris gr.lag.

Du fyller ut feltene Uts.pris gr.lag og Uts.prispåslag % på raden til innkjøpsprisen, kostprisen eller den veiledende prisen. Benytter du valg 3 fyller du ut Uts.pris gr.lag og Uts.prispåslag % på en hvilken som helst rad med produktnummeret eller som blir dekket av pris/rabattkriteriene du har definert i tabellen Bedriftsopplysninger. Ved valg 2 forutsettes det også at du angir rabatten på samme rad.
Merk: Denne funksjonaliteten virker ikke sammen med veiledende pris.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Innkjøpspris før rabatt
2 - Innkjøpspris etter rabatt
3 - Gj.snittlig kostpris fra lagersaldotabellen
4 - Kostpris fra pris- og rabattmatrisen
5 - Veiledende pris
6 - Kostpris fra pris- og rabattmatrise med rabatt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Uts.pris gr.lag Heltall
SQL-navn CpSPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 6751  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.