Utsalgspris 2 i EURO

Feltet Utsalgspris 2 omregnet til Euro.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Kildekolonne Utsalgspris 2 Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 7779  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.