Utsalgspris 2

Verdien i dette feltet er bare aktuelt hvis Splitt ord.linje er satt for pris og rabattmatrisen. Hvis Splitt ord.linje er valgt, gjelder Utsalgspris 2 for innstillingene i feltet Antall 2.

Hvis du benytter noen av antallsfeltene fra 1 og oppover, blir disse feltene behandlet som omtalt i tilknytning til feltet Splitt ordrelinje. Utsalgspris 2 kommer i betraktning hvis antall 1 er utfylt med videre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn SalePr2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6432  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.