Utsalgsrab.bel. 1 i EURO

Utsalgsrabattbeløp omregnet til Euro.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Kildekolonne Utsalgsrab.bel. 1 Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 7772  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.