Antall 5

Antallsfeltene er koblet til salgsprisfeltene i tilfelle funksjonen for Splitt ordrelinje benyttes.

Hvis feltet Splitt ord.linje er valgt i tabellen Pris- og rabattmatrise vil ordren automatisk bli delt opp i flere linjer i henhold til antallene. Prisen i feltet Utsalgspris gjelder for antall opp til antallet i feltet Antall 1, feltene Utsalgspris 2 til Utsalgspris 6 gjelder for de tilhørende antallsfeltene. Feltet Utsalgspris 7 brukes for antall høyere enn det som er angitt i feltet Antall 6.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Lim5 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6700  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.