Innkjøpspris

Innkjøpsprisen for produktet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn PurcPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2660  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.