Produktprisgr. 3

For varer og tjenester med samme pris- og rabattstruktur.

Produktprisgrupper kan benyttes i stedet for de enkelte produktnumrene.

Produktprisgruppe 3 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 72.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Produktprisgruppe 3 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktprisgruppe 3 Heltall
SQL-navn ProdPrG3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5710  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.