Prisenhet

Måleenhet som prisen gjelder for.

Hvis du registrerer prisenhet på en rad i matrisen, gjelder raden for ordrelinjer med denne prisenheten. Hvis feltet ikke er utfylt gjelder prisen for alle ordrelinjer.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Antall i grunnenhet
2 - Lengde
3 - Areal
4 - Volum
5 - Nettovekt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prisenhet Heltall
SQL-navn PrUn Navnet på databasefeltet.
Nummer 6405  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.