Pristype

Angi om produktet tilhører en bestemt pristype, for eksempel kampanjepris.

Pristype tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 126.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Pristype i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pristype Heltall
SQL-navn PrTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 6393  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.