Priskat.dato

Dato for priskatalog.

Tilleggsinformasjon, som fritt kan fylles ut.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn PrCatDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3070  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.