Lønnssatsnr

Brukes i kombinasjon med feltet Lønnssatsnr på ordrelinjene.

Dette feltet kan du bruke til å angi om det er overtid eller liknende når du registrerer timer. Bruk av overtid kan for eksempel gi seg utslag i økt kostpris og utsalgspris når du angir et lønnssatsnummer på ordrelinjen som stemmer overens med det tilsvarende feltet i pris- og rabattmatrisen. Det kan gjerne være i kombinasjon med ansattnummer.

Lønnssatsnr tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 15.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Lønnssatsnr i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lønnssatsnr Heltall
SQL-navn WageRtNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2640  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.