Overstyrt beskrivelse

Beskrivelse som overstyrer det tilsvarende feltet i tabellen Produkt.

Feltet oppdaterer feltet Beskrivelse i tabellene Ordrelinje og Produkttransaksjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beskrivelse Tekst (60)
SQL-navn Descr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2663  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.