Nettovekt

Priser og rabatter basert på produktets nettovekt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn NWgtL Navnet på databasefeltet.
Nummer 5951  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.