Minsteantall

Enhver pris og rabatt kan kvantumsbetinges via feltet Minsteantall.

I dette feltet angir du minste antall enheter for at raden skal komme i betraktning. Minsteantallet blir sammenliknet mot antallet på ordrelinjen, og gjelder uavhengig om du har registrert i feltene Antall 1 - Antall 6. Hvis du legger inn verdien 1 i feltet Pris/rab. sumfelt i tabellen Bedriftsopplysninger, blir samlet antall for linjene på ordrene lagt til grunn med samme verdi i feltet Produktprisgr. 1.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn MinNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2649  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.