Minstebeløp

Minimumsbeløp tillatt på en ordrelinje.

Prisen blir satt til minstebeløpet dividert med antallet på ordrelinjen, og rabattfeltene blir nullstilt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn MinAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 5588  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.