Maks.beløp

Maksimumsbeløp tillatt på en ordrelinje.

Pris og beløp med positivt antall på salgsordrelinjer, blir justert ned dersom linjebeløpet er høyere eller lik verdien i feltet Maks.beløp. Prisen blir satt til maksimumsbeløpet dividert med antallet på ordrelinjen, og rabattfeltene blir nullstilt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn MaxAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6458  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.