Opplysning

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
SQL-navn Inf Navnet på databasefeltet.
Nummer 17719  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.