Bruttopris avgiftskode

Avgiftskoden som skal bli benyttet til å sette bruttoprisen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn GrPrTxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 11911  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode GrossPriceTaxCode
  • Bruttopris avgiftskode
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.