Bruttopriser

Angi hvilke priser som er inklusive merverdiavgift.

Alle prisalternativene i dialogen kan være både brutto og netto. Kostprisene er alltid netto og er derfor ikke med i dialogen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Utsalgspris
Veiledende pris
Utleiepris
Erstatningspris
Innkjøpspris
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bruttopriser Heltall
SQL-navn Gross Navnet på databasefeltet.
Nummer 6135  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.